CN
  Guangzhou Boyi Exhibition Co Ltd

Страна: Китай, Город: Гуанчжоу
Адрес: ROOM 2702, Dongyu Yuan G6, JUNJING GARDEN, 190 Zhongshan Da Dao , Tianhe District
Телефон: +86-20-62209258, Факс: +86-20-62209258

Личный менеджер
Ключарева Анастасия
Email: vika@korabel.ru
Тел: +7(812) 458-44-52